نشریه

United Nations Development Programme Annual Report 2020

۲۵ مهٔ ۲۰۲۱

منتشر شده از سوی

UNDP
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1688

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم