آرمان توسعه پایدار
13

اقدام برای اقلیم

اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن

۱-۱۳. تقویت تاب­‌آوری و ظرفیت قابل انطباق با مخاطرات اقلیمی و بلایای طبیعی در همه کشورها.

۲-۱۳. گنجاندن تدابیر اتخاذ شده در مورد تغییرات اقلیمی در سیاست‌های ملی، راهبرد و برنامه‌ریزی‌ها.

۳-۱۳. بهبود آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌های انسانی و نهادی در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، سازگاری، کاهش اثرات و هشدار زودهنگام.

۱۳-الف. اجرای تعهد کشورهای توسعه یافته عضو «کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی[۱]» برای هدف استفاده مشترک از سالانه یکصد میلیارد دلار تا ۲۰۲۰ از همه منابع برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشورهای در حال توسعه در چارچوب اقدامات برای کاهش معنادار و شفافیت در اجرا و عملیاتی‌سازی کامل "صندوق اقلیم سبز"  از راه سرمایه‌گذاری هرچه زودتر در آن.

۱۳-ب. ترویج ساز و کارهایی برای افزایش ظرفیت جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر مربوط به تغییرات اقلیمی، در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه، از جمله تمرکز بر زنان، جوانان، جوامع محلی و به حاشیه رانده شده.

[۱]  شایان ذکر است کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی، اجلاس اصلی بین‌المللی و بین دولتی برای مذاکرات پاسخ جهانی به تغییرات اقلیمی است.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: