دفتر هماهنگ‌ کننده مقیم

نویسنده
مندیپ اوبرایان
UNICEF
نمایندهٔ صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
خانم مندیپ اوبرایان طی بیست سال گذشته در دفاتر مرکزی و نمایندگی‌های کشوری سه آژانس سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. ایشان پیش از انتصاب به عنوان رئیس دفتر یونیسف ایران (مرداد ۱۳۹۸)، به عنوان معاون روابط بین‌دولتی، بسیج منابع، مشارکت‌های مؤسسات مالی بین‌المللی در بخش مشارکت‌های عمومی (۱۳۹۵-۱۳۹۸) و مشاور ارشد و مدیر تیم در بخش مشارکت‌های ملل متحد (۱۳۹۲-۱۳۹۵) فعالیت کرده است.
ایشان معاون و نماینده موقت صندوق جمعیت ملل متحد در ویئتنام (۱۳۹۰-۱۳۹۲) و متخصص برنامه‌ریزی راهبردی این صندوق در نیویورک (۱۳۸۵-۱۳۸۹) با تمرکز بر اجرای سیاستگذاری اجتماعی در ۱۰ کشور آفریقا و آسیا بود.
خانم اوبرایان فعالیت در سازمان ملل متحد را در سال ۲۰۰۰ و به عنوان هماهنگ‌کننده کشوری داوطلبان در برنامه توسعه ملل متحد در هند آغاز کرده و تا سال ۲۰۰۵ به عنوان کارشناس ملی برنامه‌ در این کشور فعالیت نمود.
ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر بوستون (آمریکا)، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشکده اقتصاد دهلی (هند) و گواهینامه عالی روش‌های تحقیق حوزه سلامت و بهداشت از دانشکده بهداشت و علوم پزشکی مناطق گرمسیری لندن (انگلستان) است.
وی به خاطر عملکرد درخشان دانشگاهی‌اش مفتخر به دریافت نشان طلای کوندا داتار از رئیس‌جمهوری هند شده است.
خانم اوبرایان متأهل و دارای یک فرزند دختر است.
مندیپ اوبرایان

در جمهوری اسلامی ايران، سازمان ملل متحد از طريق ٢٠ نهاد مقيم و غير مقيم، و با توجه به فعاليت‌های مورد انتظار از آن‌ها، فعاليت می‌کند. تیم کشوری سازمان ملل متحد متشکل از نمایندگان آژانس‌ها، صندوق‌ها و برنامه‌های تخصصی است. هماهنگ کنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد به‌عنوان مدیر تیم کشوری سازمان ملل متحد فعالیت‌های آنان را رهبری و حمایت می‌کند و از هماهنگی و همکاری کارآمد هر آژانس، صندوق یا برنامهٔ تخصصی با در نظرگرفتن دستورالعمل کاری آن‌ها اطمینان حاصل می‌نماید.

دفتر هماهنگ کنندهٔ مقیم، ستون اصلی فعالیت‌های هماهنگ‌ کنندهٔ مقیم و تیم کشوری به منظور تقویت فعالیت‌های مشترک نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران است. مأموریت آن هماهنگی کامل فعالیت‌های سازمان ملل متحد است، تا اطمینان حاصل شود که نظام ملل متحد، کمک جمعی، منسجم و یک‌پارچه‌ای به نیازمندی‌ها و اولویت‌ها در سطح ملی در چارچوب اهداف توسعه پایدار و دیگر تعهدات بین‌المللی فراهم‌ می‌آورد.  

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با خانم ماریا داتسنکو (dotsenko@un.org) یا آقای محمد رجایی مقدم (rajai-moghadam@un.org) تماس بگیرید.

هماهنگ کننده مقیم موقت سازمان ملل متحد در ایران

نمایندهٔ صندوق کودکان سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

خانم مندیپ اوبرایان طی بیست سال گذشته در دفاتر مرکزی و نمایندگی‌های کشوری سه آژانس سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. ایشان پیش از انتصاب به عنوان رئیس دفتر یونیسف ایران (مرداد ۱۳۹۸)، به عنوان معاون روابط بین‌دولتی، بسیج منابع، مشارکت‌های مؤسسات مالی بین‌المللی در بخش مشارکت‌های عمومی (۱۳۹۵-۱۳۹۸) و مشاور ارشد و مدیر تیم در بخش مشارکت‌های ملل متحد (۱۳۹۲-۱۳۹۵) فعالیت کرده است. ایشان معاون و نماینده موقت صندوق جمعیت ملل متحد در ویئتنام (۱۳۹۰-۱۳۹۲) و متخصص برنامه‌ریزی راهبردی این صندوق در نیویورک (۱۳۸۵-۱۳۸۹) با تمرکز بر اجرای سیاستگذاری اجتماعی در ۱۰ کشور آفریقا و آسیا بود. خانم اوبرایان فعالیت در سازمان ملل متحد را در سال ۲۰۰۰ و به عنوان هماهنگ‌کننده کشوری داوطلبان در برنامه توسعه ملل متحد در هند آغاز کرده و تا سال ۲۰۰۵ به عنوان کارشناس ملی برنامه‌ در این کشور فعالیت نمود. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر بوستون (آمریکا)، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشکده اقتصاد دهلی (هند) و گواهینامه عالی روش‌های تحقیق حوزه سلامت و بهداشت از دانشکده بهداشت و علوم پزشکی مناطق گرمسیری لندن (انگلستان) است. وی به خاطر عملکرد درخشان دانشگاهی‌اش مفتخر به دریافت نشان طلای کوندا داتار از رئیس‌جمهوری هند شده است. خانم اوبرایان متأهل و دارای یک فرزند دختر است.