چگونگی حمایت سازمان ملل متحد از آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعهٔ پایدار نقشه‌راه دست‌یابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این آرمان‌ها به چالش‌های جهانی‌ای پاسخ می‌دهند که با آن‌ها رو به رو هستیم. از جلمهٔ این چالش‌ها می‌توان از فقر، نابرابری، تغییر اقلیم، تخریب محیط‌زیست، صلح و رفاه نام برد. این ۱۷ آرمان به یک‌دیگر متصل‌اند و برای اینکه کسی از آن‌ها بی‌بهره نماند، باید تا سال ۲۰۳۰ به آن‌ها دست‌یابیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از آرمان‌ها، روی آن‌ها کلیک کنید.