آرمان توسعه پایدار
3

سلامت مطلوب و رفاه

تضمین زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همه در تمامی سنین

۱-۳. کاهش جهانی نسبت مرگ و میر مادران به کمتر از ۷۰ در یکصد هزار تولد زنده تا ۲۰۳۰.

۲-۳. پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری نوزادان و کودکان زیر ۵ سال تا ۲۰۳۰، و تلاش همه کشورها جهت کاهش مرگ و میر نوزادان تا دست کم ۱۲ در هزار تولد زنده، و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال تا دست کم ۲۵ در هزار تولد زنده.

۳-۳. پایان دادن به همه‌گیری ایدز، سل، مالاریا، و بیماری‌های عفونی گرمسیری، و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های قابل انتقال از راه آب و سایر بیماری‌های واگیر تا ۲۰۳۰.

۴-۳. کاهش یک سومی مرگ‌های زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) از راه پیش‌گیری و درمان، و ارتقای بهداشت و سلامت روان تا ۲۰۳۰.

۵-۳. تقویت پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله مواد مخدر و الکل.

۶-۳. به نصف رساندن مرگ و میر و آسیب‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای تا ۲۰۲۰.

۷-۳. تضمین دسترسی همگانی به خدمات بهداشت باروری و جنسی از جمله تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در راهبرد و برنامه‌های ملی تا ۲۰۳۰.

۸-۳. دستیابی به پوشش همگانی سلامت، از جمله حفاظت در برابر مخاطرات مالی، دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی اساسی و با کیفیت، و دسترسی همگانی به واکسن‌ها و داروهای اساسیِ ایمن، مؤثر، با کیفیت و کم هزینه.

۹-۳. کاهش چشمگیر مرگ و میر و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک، همچنین آلودگی هوا، آب و خاک تا ۲۰۳۰.

۳-الف. تقویت اجرای «کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات» در همه کشورها به شکل متناسب.

۳-ب. حمایت از پژوهش و تولید واکسن‌ها و داروها مورد نیاز بیماری‌های واگیر و غیرواگیر که بیش از همه کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دسترسی به واکسن‌ها و داروهای اساسی کم هزینه، در راستای «اعلامیه دوحه» که بر حق کشورهای درحال توسعه برای استفاده کامل از مفاد «موافقتنامه درباره جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)» در ارتباط با انعطاف‌پذیری‌های لازم در حوزه بهداشت عمومی به ویژه دسترسی همگانی به دارو تأکید می‌شود.

۳-ج. افزایش قابل توجه اعتبارات مالی حوزه سلامت و استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار حوزه سلامت در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه.  

۳-د. تقویت ظرفیت همه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه برای هشدار زودهنگام، کاهش مخاطرات، مدیریت تهدیدات سلامت در سطح ملی و جهانی.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: