تماس با ما

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۸۱۲۳+

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

با کارگزاری‌های ما در تماس باشید

APDIM-ESCAP

خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خیابان سپند، ساختمان سپند، پلاک ۱۶
تلفن:
۹۸۲۱-۸۸۹۰۱۸۷۹+
۹۸۲۱-۸۸۸۹۳۶۹۸+
فکس:
۹۸۲۱-۸۸۹۰-۱۸۷۹+

FAO

تهران، بزرگراه چمران، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساختمان اصلی، طبقه اول
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۴۱۳۸۰۳+
۹۸۲۱-۲۲۴۲۹۲۲۰+
۹۸۲۱-۲۲۴۲۹۳۲۰+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۱۷۳۸۳۶+

UN-Habitat

تهران، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، جنب شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تلفن:
۹۸۲۱-۸۸۲۵۵۹۴۲+ داخلی ۱۵۶
فکس:
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۲۶۳+
کدپستی: ۱۴۶۳۹۱۷۱۵۱

UNDSS

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، شماره ۸
کدپستی: ۱۵۸۷۵۱۵۵۷
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۶۹۱-۴+
۹۸۲۱-۲۲۸۶۰۹۲۵-۸+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۸۶۹۵۴۷+

یونسکو

زعفرانیه، مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد، دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو
کدپستی: ۱۹۸۹۶۴۳۹۳۶
تلفن:
۹۸۲۱-۲۲۷۵۱۳۱۵-۷+
فکس:
۹۸۲۱-۲۲۷۵۱۳۱۸+