نهادهای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

APDIM-ESCAP
اسکپ به آسیا و اقیانوسیه‌ای تاب‌آور متعهد است که بر پایهٔ ثروت مشترک، برابری اجتماعی و پایداری بنیان نهاده شده است. چشم‌انداز ما این است که به جامع‌ترین سازمان چندجانبه برای تشویق همکاری میان دولت‌های عضو برای دست‌یابی به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در آسیا و اقیانوسيه تبدیل شویم. ‌
FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) یک کارگزاری تخصصی است که راهبری تلاش‌های بین‌المللی دراز بین بردن گرسنگی را بر عهده دارد. هدف این سازمان دستبابی به ایمنی و سلامت غذا برای همگان و اطمینان حاصل کردن از دسترسی منظم به غذای با کیفیت به منظور داشتن زندگی سالم و فعالانه است.
IOM
سازمان بین‌المللی مهاجرت، تأسیس شده در ۱۹۵۱، اصلی‌ترین سازمان بین‌دولتی در زمینهٔ مهاجرت است و با شرکای دولتی، بین‌دولتی، و غیردولتی خود همکاری نزدیکی دارد.
OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد است که مسئولیت گردهم‌آوری بازیگران امور بشردوستانه را بر عهده دارد تا از پاسخگویی منسجم به موارد اضطراری یقین حاصل کند. اوچا یقین حاصل می‌کند چارچوبی وجود دارد تا هر بازیگر بتواند در پاسخگویی جمعی سهیم گردد.
UN-Habitat
برنامه اسکان بشر ملل متحد برنامه‌ای از سازمان ملل متحد است که در راستای آینده بهتر شهری کار می کند. ماموریت آن ارتقای توسعه سکونت‌گاه‌های انسانی پایدار به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی و دستیابی به سرپناه کافی برای همه است.
UNAIDS
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، یک مشارکت نوآورانه است که جهان را در مسیر دسترسی همگانی به پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از اچ ای وی راهبری می‌نماید.
یوناما
پشتیبانی از مردم و‌ نهادهای افغانستان در دست‌یابی به صلح و ثبات، هم‌راستا با حقوق و وظایفی که در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، ماموریت هیئت یاری رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) است.
یونامی
هیئت یاری‌رسانی سازمان ملل متحد در‌ عراق (یونامی) مأموریتی سیاسی است. مأموریت یونامی، مشاوره دادن به دولت عراق در راستای پیشبرد گفتگو سیاسی، کمک به روند انتخاباتی و تسهیل گفتگو در منطقه برای ترویج حقوق بشر و اصلاحات قضایی و قانونی است.
UNDP
برنامه توسعه سازمان ملل متحد با حضور در حدود ۱۷۰ کشور و سرزمین، ضمن حفاظت از کره زمین، برای از بین بردن فقر اقدام می کند. ما به کشورها کمک می‌کنیم تا سیاست‌های منسجم، مهارت‌ها، مشارکت‌ها و نهادها را توسعه دهند تا بتوانند پیشرفت پایدار داشته باشند.
UNDSS
بخش ایمنی و امنیت سازمان ملل، با تأمین امنیت و ایمنی کارمندان و کارکنان سازمان ملل متحد، این سازمان را قادر می‌سازد تا به وظایف خود در سراسر جهان عمل کند.
یونسکو
هدف یونسکو، کمک به تلاش‌ها برای ایجاد صلح، از میان‌بردن فقر، توسعه پایدار و گفت‌وگوی میان فرهنگی از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات است.
UNFPA
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد آژانس پیشروی سازمان ملل متحد برای در اختیار گذرادن جهانی است که در آن تمام بارداری‌ها خواسته، تمام وضع حمل‌ها به سلامت باشد و توان بالقوه تمام افراد جوان برآورده گردد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به میلیون‌ها زن و افراد جوان در ۱۵۵ کشور و سرزمین دسترسی دارد.
UNHCR
كمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد سازمانی جهانی است که به نجات زندگی، حفاظت از حقوق و ساختن آینده بهتر برای پناهندگان، جوامع به اجبار بی‌جا شده و افراد بی‌تابعیت اختصاص دارد.
UNIC
مراکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد مسئولیت افزایش آگاهی و حمایت از اهداف و فعالیت های سازمان ملل متحد را برعهده دارند. این مراکز از راه اطلاع رسانی در زمینه کار سازمان ملل متحد به همه مردم به ویژه مردم کشورهای در حال توسعه خدمت رسانی می کنند.
UNICEF
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ۱۹۰ کشور و سرزمین کار می‌کند تا از جان کودکان حفاظت کند، از حقوق آنان دفاع نماید و به آنان کمک کند تا به توان بالقوه خود از ابتدای کودکی تا بلوغ دست یابند. ما در این راستا از هدف‌مان منصرف نمی‌شویم.
UNIDO
هدف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) از بین بردن فقر از راه توسعه صنعتی پایدار و همه جانبه است. یونیدو از توسعه صنعتی پایدار و همه جانبه‌ای حمایت می‌کند که کلید محرک یکپارچگی موفق ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد نیاز برای تحقق بخشیدن کامل به توسعه پایدار برای منافع نسل‌های آینده است.
UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد راهبری جهانی در مقابله با مواد مخدر و جرم بین المللی است. این دفتر در تمام مناطق جهان از طریق شبکه گسترده دفاتر محلی کار می‌کند.
WFP
برنامه جهانی غذا سازمان پیشرو در زمینه امور بشر دوستانه است که زندگی ها را نجات داده و زندگی ها را متحول می کند، در وضعیت های اضطراری کمک های غذایی در اختیار می‌گذارد و با جوامع در زمینهٔ بهبود تغذیه و تاب‌آوری کار می کند.