نشریه

زلزله خوی در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱ و روند امدادرسانی (تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲)

۱۸ آوریل ۲۰۲۴

منتشر شده از سوی

OCHA
File type: PDF
تعداد دانلودها : 91

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم