آرمان توسعه پایدار
6

آب سالم و تأسیسات بهداشتی

تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و تأسیسات بهداشتی برای همه

۱-۶. دسترسی جهان شمول و برابر به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه برای همه تا ۲۰۳۰.

۲-۶. دسترسی کافی و برابر به تأسیسات بهداشتی و نظافت برای همه، و پایان دادن به قضای حاجت در فضای باز، توجه ویژه به نیازهای زنان و دختران و افراد در موقعیت‌های آسیب‌پذیر تا ۲۰۳۰.

۳-۶. بهبود کیفیت آب از راه کاهش آلودگی، از میان بردن انباشت زباله و به حداقل رساندن رهاسازی ضایعات و مواد شیمیایی سمی و خطرناک، به نصف رساندن نسبت پساب‌های تصفیه نشده، افزایش بازیافت، استفاده دوباره و ایمن در سطح جهان تا ۲۰۳۰.

۴-۶. افزایش چشمگیر بهره‌وری منابع آبی در تمام بخش‌ها و تضمین کاهش بهره‌برداری و تأمین منابع آبی پایدار تا ۲۰۳۰ به منظور پاسخ‌گویی به مشکل کمبود آب همچنین کاهش قابل ملاحظه شمار مردمی که از کمبود آب رنج می‌برند.

۵-۶. اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب در همه سطوح، شامل همکاری‌های فرامرزی متناسب، تا ۲۰۳۰.

۶-۶. حفاظت و بازیابی زیست‌بوم‌های آبی از جمله کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و دریاچه‌ها تا ۲۰۲۰.

۶-الف. گسترش همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از ظرفیت‌سازی برای توسعه کشورها و برنامه‌ها در فعالیت‌های مربوط به آب و تأسیسات بهداشتی از جمله  برداشت، شیرین کردن، بهره‌وری آب و تصفیه پساب، فناوری‌های بازیافت و استفاده دوباره آن تا ۲۰۳۰.

۶-ب. حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی برای ارتقای مدیریت آب و تأسیسات بهداشتی.

آرمان‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران

آرمان‌های توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کرهٔ زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه‌جا می‌توانند از صلح و رفاه بهره‌مند شوند. این‌ها آرمان‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در ایران در زمینه آن‌ها کار می‌کند: