نشریه

چارچوب کمک‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶

۰۱ ژانویهٔ ۲۰۱۵

منتشر شده از سوی

IOM
UNAIDS
UNDSS
یونسکو
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNOPS
WFP
File type: PDF
تعداد دانلودها : 3631
File type: PDF
تعداد دانلودها : 5334

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم