گزارش

سرمقاله ویژه هماهنگ‌کننده‌مقیم : «نشستی برای آینده» و وعده‌ای برای یک ساختار چندجانبه جدید

۳۰ آوریل ۲۰۲۴

نوشته‌‌ٔ

Stefan Priesner

اشتفان پریزنر

سازمان ملل متحد
هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
 
 

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم