نشریه

UNDP in the Islamic Republic of Iran Factsheet

۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

منتشر شده از سوی

UNDP
File type: PDF
تعداد دانلودها : 39
File type: PDF
تعداد دانلودها : 24

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم