گزارش

یک دست صدا ندارد!

۱۹ اوت ۲۰۲۲
تصویر: © UNHCR Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم