نشریه

سوالات رایج در مورد حق بر توسعه

۰۱ ژانویهٔ ۲۰۱۶

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1304
File type: PDF
تعداد دانلودها : 3310

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم