نشریه

اعلامیه جهانی حقوق بشر

۲۵ نوامبر ۲۰۱۹
اعلامیه جهانی حقوق بشر

منتشر شده از سوی

UNIC
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 806

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم