اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از چالش‌های بسیار در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید.

این اعلامیه شامل ۳۰ ماده است.

منتشر شده از سوی
UNIC