گزارش

ایران، دومین کشور میزبان با بالاترین جمعیت پناهندگان

۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
توضیح تصویر: دانش‌آموزان پناهنده افغانستانی در مهمانشهر پناهندگان در شهر سمنان
تصویر: © UNHCR Iran /Hossein Eidizadeh

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم