نشریه

بیانیه مشترک سازمان ملل متحد در ایران درباره شمول معلولیت

۲۴ اکتبر ۲۰۲۲

منتشر شده از سوی

RCO
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1925

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم