گزارش

مصاحبه اختصاصی UNICEF با خبرآنلاین

۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲
تصویر: © Khabaronline

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم