گزارش

امیدوار بمانیم

۱۷ اوت ۲۰۲۲
توضیح تصویر: The global theme for World Humantarin Day 2022 is #ItTakesAVillage. It requires solidarity or a "village" of humanitarians to help locals deliver life-saving assistance every hour of every day. The work is often invisible but indispensable.
تصویر: © United Nations

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم