نشریه

بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه

۱۲ اوت ۱۹۹۲

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1851

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم