گزارش

سازمان ملل متحد برای محافظت از پناهندگان و مهاجران پاسخ به کووید-۱۹ را افزایش می دهد

۲۴ آوریل ۲۰۲۰
توضیح تصویر: Congolese refugee Nadine, 9, holds one of the dolls made by her mother, Kituza, in Maratane camp, Mozambique.
تصویر: © UNHCR / Hélène Caux

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

IOM
International Organization for Migration
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم