نشریه

ملل متحد در یک نگاه

۱۲ دسامبر ۲۰۱۲

منتشر شده از سوی

سازمان ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها : 7362

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم