ملل متحد در یک نگاه

خلاصه حقایقی در مورد ملل متحد

  • ملل متحد در آغاز به عنوان اتحادی در زمان جنگ در ۱ ژانویه سال ۱۹۴۲ در نظر گرفته و به عنوان سازمانی بین المللی در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۵ میلادی تاسیس شد. در گرامیداشت ایجاد این سازمان روز ملل متحد همه ساله در ۲۶ اکتبر در جهان جشن گرفته می شود.
  • سازمان ملل متحد چهار هدف دارد: (۱) حفظ صلح و  امنیت بین المللی، (۳) توسعه روابط دوستانه میان ملل، (۳) همکاری در حل مشکلات بین المللی و ترویج احترام به حقوق بشر و (4) بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقدامات ملت ها. بیش از ۳۰ سازمان وابسته، به همکاری در این راستا مشغولند. آنها در مجموع با عنوان نظام ملل متحد شناخته شده اند، و همگی در زمینه های خاص خود به کار می پردازند.
  • سازمان ملل متحد دولتی جهانی نیست، با این حال، راه هایی برای حل درگیری های بین المللی و تدوین سیاست های حاکم بر مسائل تاثیرگذار بر همگی ما ارائه می دهد. سازمان ملل متحد مجمعی است که همه کشورها در آنجا با هم دیدار می کنند تا به بحث و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در عرصه هایی چون حقوق بشر، تجارت بین المللی، دریاها و مبارزه با تروریسم بپردازند.
  • در سازمان ملل متحد، تمام کشور های عضو از بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، با دیدگاه های سیاسی و نظام های اجتماعی مختلف، از حق اظهار نظر و رای در تصمیم گیری های مجمع عمومی برخوردارند.
  • نظام ملل متحد برای ترویج احترام به حقوق بشر، کاهش فقر، مبارزه با بیماری و حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند، سازمان ملل متحد فعالیت های بین المللی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم، و همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی را رهبری می کند.
  • سازمان ملل متحد و کارگزاری های آن انجام هزاران طرح در سراسر جهان، از قبیل کمک به پناهندگان ، مبارزه با ایدز، گسترش تولید مواد غذایی و ارائه کمک پس از وقوع بلایای طبیعی را به عهده می گیرند.
Published by
سازمان ملل متحد
Arabic