اطلاعیه مطبوعاتی

حفاظت از تنوع زیستی: موفقیت فائو و ایران در تضمین آینده شتر دوکوهانه

۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

یوباک دهوج جی سی، نماینده موقت فائو در جمهوری اسلامی ایران در کارگاه پایانی پروژه که مورخ ۷ دی ماه برگزار شد؛ طی پیامی اظهار داشت: تکمیل پروژه حفاظت از شتر دوکوهانه نه تنها یک دستاورد، بلکه گواهی تعهد جمعی ما به حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار است.

در راستای حفاظت از شتر دوکوهانه، گونه‌ای که توسط اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به‌عنوان « به شدت در معرض انقراض» فهرست شده است، فائو دو سال پیش پروژه‌ای را برای ارائه پشتیبانی فنی برای حفظ این گونه از طریق افزایش حفاظت در محیط طبیعی و خارج از محیط طبیعی را آغاز کرد. دوره های آموزشی برای توانمندسازی شترداران، کارشناسان، دامپزشکان و دانشمندان برگزار شد.

وی ادامه داد: به طور همزمان، ارتقای معیشت دامداران محلی، ظرفیت سازی و افزایش آگاهی جامعه و سیاست گذاران نقش مهمی در پایداری چنین پروژه هایی دارد. تعهد ما در حفاظت از این گونه ارزشمند با همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی تحقق یافته است.

وی با اشاره به چالش های موجود در راه حفاظت از این گونه ارزشمند، دستاوردهای مهم این پروژه را برشمرد: ایجاد اولین هاب ژرم پلاسم برای شترهای دوکوهانه در ایران در ایستگاه جعفر آباد، برنامه های ظرفیت سازی برای کارشناسان دولتی و شترداران از طریق برنامه های آموزشی ملی و بین المللی، همچنین تاسیس تعاونی شترداران با تهیه تجهیزات تغذیه و همچنین تسهیل کارگاه فرآوری.

علاوه بر این، وی بر دیگر دستاوردهای پروژه از جمله تجهیز شترهای دوکوهانه به میکروچیپ، تهیه مکمل‌های غذایی، واکسن‌ها و داروها به همراه سفارشی‌سازی اپلیکیشن ساربان یار برای ثبت عملکرد، تاکید کرد.

ما فناوری‌های تولید مثلی پیشرفته، مانند انجماد مواد ژنتیکی از شترهای دوکوهانه را به کار گرفته ایم. همچنین انتقال جنین را آزموده و تلاش کردیم تا انتقال جنین به شترهای دوکوهانه را عملیاتی نماییم.

پروژه حفاظت از شتر دوکوهانه به عنوان یک موفقیت چشمگیر و یک مدل بالقوه برای اقدامات حفاظتی آینده می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جی سی در ادامه خاطر نشان کرد: ما اعتماد داریم که دولت جهموری اسلامی ایران به تلاش های خود برای حفظ این گونه ارزشمند ادامه خواهد داد.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم