گزارش

بازسازی سرویس‌های بهداشتی، حمام‌ها و تاسیسات مربوطه‌ برای پناهندگانی که به تازگی وارد ایران شده‌اند

۰۲ اوت ۲۰۲۳
توضیح تصویر: زهرا 10 ساله و دوستش نازنین برای دسترسی به سرویس بهداشتی و حمام در مهمانشهر تربت جام خراسان رضوی، مجبور بودند مسافت های طولانی را پیاده روی کنند.
تصویر: © unicef Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم