گزارش

آلودگی پلاستیکی

۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
تصویر: © UNDP Iran

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
برنامه توسعه ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم