گزارش

مصاحبه اختصاصی سازمان ملل متحد در ایران با اعتماد

۲۵ اوت ۲۰۲۲
توضیح تصویر: Stefan Priesner and Mohammad Hossein Lotfollahi
تصویر: © Setareh Kazemi/ Etemad Daily Newspaper

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم