نشریه

اصول راهنما درباره فقر شدید و حقوق بشر

۰۱ سپتامبر ۲۰۱۲

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1060
File type: PDF
تعداد دانلودها : 991

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم