نشریه

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1412
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1516

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم