نشریه

حقوق بشر و قاچاق انسان

۰۱ ژانویهٔ ۲۰۱۴

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2164
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2458

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم