نشریه

اعلامیهٔ‌ كنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پكن‌

۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵

منتشر شده از سوی

UN Women
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2031
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2508

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم