نشریه

اعلامیهٔ‌ كنفرانس‌ جهانی‌ زن‌، پكن‌

۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵

منتشر شده از سوی

UN Women
سازمان ملل متحد
UNIC
File type: PDF
تعداد دانلودها : 989
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1193

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم