گزارش

How making cookies changed one Iranian woman’s life

۰۵ فوریهٔ ۲۰۲۰
توضیح تصویر: Women are major agents of change and play a key role in ending poverty.
تصویر: © FAO/Amir Khaleghiyan

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم