گزارش

Empowering Afghan women refugee teachers in Iran

۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم