گزارش

Together, for less usage of single-use #Plastic

۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNDP
United Nations Development Programme
WFP
World Food Programme

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم