گزارش

مربی ورزش افغانستانی در ایران به پناهندگان جوان کمک می‌کند تا به مدرسه بازگردند

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰
توضیح تصویر: رزما غفوری، پناهنده ۲۹ ساله افغانستانی و برنده جایزه نانسن پناهندگان در منطقه آسیا در حال کمک مربی‌گری یک تیم فوتبال گروه سنی 16-23 ساله در پروژه ابتکاری جوانان در شیراز، ایران.
تصویر: © کمیساریا/ فاطمه فروتن ترکمن

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم