اتحاد در مبارزه علیه کووید-۱۹

سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، در طول ماه رمضان، به کوشش در راستای کمک به پاسخ دولت به همه گیری جهانی کووید-۱۹، ادامه داده است.

سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، در طول ماه رمضان، به کوشش در راستای کمک به پاسخ دولت به همه گیری جهانی کووید-۱۹، ادامه داده است.

خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: «اینجانب بهترین آرزوهایم را برای عید فطر ابراز می نمایم واطمینان دارم رمضان امسال برای تعداد زیادی، بسیار متفاوت بوده است. کووید-۱۹ جان بیش از ۳۲۰ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است، ویروسی برای ما به جای مانده که هنوز درک کاملی از آن نداریم و ما را در بدترین بحران اجتماعی-اقتصادی طی نزدیک به یک قرن اخیرگرفتار کرده است.»

از زمانی که نخستین موارد ابتلا به کووید-۱۹ در ایران، در فوریه مورد تأیید قرار گرفت، کارگزاری های سازمان ملل متحد در کشور، به سرعت در راستای حمایت از تلاش های ملی در برابر شیوع بیماری بسیج شدند. اما این همه گیری، موجب بحرانی جهانی گردیده است که تنها با همکاری و تعامل گسترده متوقف خواهد شد. سازمان ملل متحد در ایران، در حال به حداکثر رساندن ابتکارات جهانی در راستای پایدارسازی کوشش های دولت برای مبارزه با این ویروس است. 

مروری مختصر بر پاسخ سازمان ملل متحد در ایران: سازمان ملل متحد، در راستای کاستن از اثرات کووید-۱۹ بر آسیب پذیرترین ها، راهنمای فنی و کمک های غیر نقدی را به دولت، شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارائه نموده است. کمک ها شامل موارد زیر است اما محدود به این موارد نمی شود:

  • کیت‌های آزمایشی، دستگاه‌های آنالیز گازهای خون سرخرگی و سایر ملزومات پزشکی برای بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه و بیمارستان در ایران.
  • داروهایی برای فراهم کردن امکان مشارکت ایران در کارآزمایی همبستگی، که یک تحقیق جهانی به رهبری سازمان ملل متحد برای شناسایی اثر داروهای پیش‌تر تاییدشده در بیماران مبتلا به ویروس کرونا است. 
  • بیش از ۷۶ تن تجهیزات حفاظت شخصی برای کارکنان خط مقدم، و همچنین حرفه‌مندانی که در سراسر ایران از سالمندان، کودکان دارای معلولیت، و سایر گروه‌های دارای نیازهای ویژه مراقبت می‌کنند.
  • از آنجایی که ایران از لحاظ پناهده پذیری ششمین کشورجهان است، سازمان ملل متحد، اقلام بهداشتی و کمک های غذایی را به ۳۱ هزار نفر از آسیب پذیرترین پناهندگانی ارائه نموده که در اقامتگاه ها زندگی می کنند و اقلام حفاظتی را در اختیار کارکنان ارائه دهنده خدمات بشردوستانه قرار داده است. سازمان ملل متحد، به ارائه مشاوره های روانی-اجتماعی و توصیه های حقوقی از راه خطوط تلفنی کمک رسانی، همچنین یک نوبت کمک های نقدی هدفمند تا زمانی ارائه می دهد که نیاز فوری وجود داشته باشد.   
  • سایر ابتکارات سازمان ملل متحد، پشتیبانی ازتلاش های دولت در حمایت و کمک به زنان، دختران، سالمندان، افراد دارای معلولیت، مصرف کنندگان مواد مخدر، والدین، آموزگاران و سایرین است. 

اینک آشکار شده است که اثرات بلندمدت این همه گیری جهانی، به گونه ای منفی، اقتصاد جهان را طی چندین سال پیش رو، تحت تأثیر قرار خواهد داد. در ۱۴ می برابر با ۲۵ اردیبهشت، سازمان ملل متحد، طرح های خود در مورد چگونگی گسترش تلاش های جهانی در راستای کاستن از اثرات شایع همه گیری جهانی را به روز رسانی نمود. این سازمان، طرح واکنش جهانی بشردوستانه در برابر کووید-۱۹ را با اعلام درخواست شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری درراستای متوقف ساختن گسترش ویروس، توزیع داروها و تجهیزات، همچنین حفاظت از زندگی میلیون ها نفر در برابر بیماری و اثرات متعاقب آن، منتشر کرد. با توجه به آن که ایران، دهمین کشور در جهان است که بیشترین تأثیر را از کووید-۱۹ تجربه کرده، این موضوع، برای برخورداری از حمایت مستمر، در طرح جهانی مذکور در نظر گرفته شده است.     

سازمان ملل متحد در ایران، از ابتکارات اجتماعی-اقتصادی دولت قدردانی می نماید که از پیش، خانوارهای آسیب پذیر و کسب و کارهای کوچک را کمک و حمایت کرده است. این سازمان، هم اکنون در حال تقویت و افزایش برنامه ها در راستای پایدارسازی تلاش های بهبودی است. جدا از کمک فوری به آسیب پذیرترین خانواده های متأثرشده از کووید-۱۹، ما بر توانمندسازی ظرفیت محلی همچنین ایجاد فرصت های معیشتی، تمرکز خواهیم نمود.

 خانم اوگوچی دنیلز، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد درجمهوری اسلامی ایران افزود: «در سطح جهانی، می توان شاهد آن بود که برای نخستین بار طی دهه ها، فقر، رو به افزایش نهاده است. تنها راه ما برای گذرازاین بحران و در نهایت قوی تر پدیدار شدن، همکاری با یکدیگر است. ما درسازمان ملل متحد در ایران، با کمک کنندگان مالی خیلی سخاوتمندمان مشارکت خواهیم نمود تا بتوانیم از کوشش های دولت، پشتیبانی نموده و در آن مشارکت کنیم. ما بر راهکارهای فراگیر، تاب آور و پایدار، متمرکز خواهیم بود و به شدت تلاش می کنیم تا هیچ کس نادیده انگاشته نشود.»

***

کسب اطلاعات بیشتر/ درخواست مصاحبه:

ماریا دوتسنکو، در تهران: dotsenko@un.org، +98 912 116 9948

محمد رجائی مقدم، در تهران: rajai-moghadam@un.org، +98 912 105 3220

 

نوشته‌‌ٔ
نویسنده
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
UNIC
UNIC_LOGO
نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار
OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا
WHO
سازمان جهانی بهداشت