گزارش

اتحاد در مبارزه علیه کووید-۱۹

۲۰ مهٔ ۲۰۲۰
تصویر: © Mohammad Ghadamali

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
UNDP
برنامه توسعه ملل متحد
UNFPA
صندوق جمعیت ملل متحد
UNHCR
كمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
UNICEF
صندوق کودکان ملل متحد
WFP
برنامه جهانی غذا
WHO
سازمان جهانی بهداشت

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم