اطلاعیه مطبوعاتی

تدوین اسناد مکمل قانون جدید بحران

۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰

  • قانون جدید مدیریت بحران اخیرا در مرداد ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب شد.

قانون جدید مدیریت بحران اخیرا در مرداد ماه ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب شد. ماده ۴ قانون مستلزم تهیه اسناد زیر است:  

  1. سند راهبرد ملی
  2. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
  3. برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح
  4. برنامه ملی آمادگی و پاسخ
  5. برنامه استانی آمادگی و پاسخ
  6. برنامه ملی بازسازی و بازتوانی
  7. پیوست کاهش خطر

مسئولیت کلی این وظیفه به پژوهشکده سوانح طبیعی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

مسئولیت تهیه برنامه ملی بازسازی و توانبخشی پس از بلایا به طور رسمی به دفتر اسکان بشر ملل متحد محول شده است.

دفتر هبیتات تهران در نظر دارد این فعالیت را در چارچوب پروژه توانبخشی جامعه بشردوستانه (بازتاب)  که در حال حاضر با کمک مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهها در کرمانشاه در حال اجراست و همچنین ترسیم ظرفیت کاهش خطرات بلایای در دفتر هبیتات و سایر آژانسهای سازمان ملل انجام دهد.

UNOCHA

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد

OCHA

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

OCHA
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل
UN-Habitat
برنامه اسکان بشر ملل متحد
سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم