نشریه

مجموعه دستورالعمل‌های اینساراگ (گروه مشورتی بین‌المللی جستجو و نجات)

۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

منتشر شده از سوی

OCHA
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1274

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم