اطلاعیه مطبوعاتی

مهاجران بیش از نیمی از جمعیت افراد قاچاق شده در جهان

۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

تهران 8 مرداد 1400 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) -- دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، 30 جولای 2021 برابر با 8  مرداد ماه جاری ضمن اعلان اینکه مهاجران بیش از نیمی از جمعیت افراد قاچاق شده را تشکیل می دهند، دولت های جهان را فرا خواند تا اقدامات اضطراری برای تقویت پیش گیری از قاچاق انسان اتخاذ نمایند، قربانیان را حمایت کرده و مجرمین را به دست عدالت بسپارند.

 

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

در میان همه گیری جهانی، که با نابرابری های روزافزون و ویرانی اقتصادی همراه شده است، صدای بازماندگان قاچاق انسان و قربانیان در حال محو شدن است.  

اما گوش دادن به روایت های آنان اکنون مهم تر از هر زمان دیگری است، زیرا بحران کووید-19 شکنندگی ها و آسیب پذیری ها را افزایش می دهد واحساس ناامیدی را بالا می برد.

به دلیل همه گیری، 124 میلیون نفربیش تر به فقر شدید کشانده شده اند، و در نتیجه میلیون ها نفر در برابر قاچاق آسیب پذیر شده اند.

کودکان میزان خطرپذیری بیش تر و رو به افزایشی دارند: آنان یک سوم از قربانیان جهان را تشکیل می دهند، میزانی که در15 سال اخیر سه برابر شده است. کودکان نیمی از قربانیان در کشورهای کم درآمد هستند، که بیش تر ایشان برای کار اجباری، قاچاق شده اند.  همه جا مجرمان در حال استفاده از  فناوری برای شناسایی، کنترل، و بهره کشی از افراد آسیب پذیر هستند. کودکان به شکل روز افزونی از طریق سامانه های مجازی بهره کشی جنسی، ازدواج اجباری و دیگر اشکال سواستفاده، مورد هدف واقع شده اند.

قاچاق زنان و دختران با هدف بهره کشی جنسی همچنان یکی ازگسترده ترین و بیم ناک ترین اشکال قاچاق انسان است. مهاجران بیش از نیمی از جمعیت افراد قاچاق شده در بیش ترمناطق را تشکیل می دهند.

دولت ها بایستی اقدامات اضطراری را برای تقویت پیش گیری اتخاذ نمایند، قربانیان را حمایت کرده و مجرمین را به دست عدالت بسپارند. یکی از این اقدامات، اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل آن  برای پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان ها است.

تلاش های ما باید با کمک بازماندگان قاچاق سازماندهی شود. مشارکت آنان برای بررسی عوامل و الگوهای خطر پذیری و شناسایی و حمایت از قربانیان همچنین برای تضمین دسترسی ایشان به عدالت و بهبودی، همزمان با مسولیت پذیر ساختن  استثمارگران، ضروری است. 

سازمان ملل متحد به گوش دادن همچنین پاسخ به ندای قربانیان و بازماندگان قاچاق انسان، تضمین حقوق و حیثیت ایشان، گسترش روایت های آنان، آموختن از ایشان در مبارزه ما برای پیش گیری و پایان دادن به این جرم وحشتناک متعهد است.

***

 

 

UNIC_LOGO

مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل متحد

UNIC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNIC
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم