نشریه

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری

۲۰ دسامبر ۲۰۰۶

منتشر شده از سوی

OHCHR
سازمان ملل متحد
UNIC
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 144
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 174

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم

منابع مرتبط