گزارش

UNODC Arranges Official Visit to the Customs Dogs Centre

۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹
H.E. Ambassador Mitsugu Saito, Japanese Ambassador; Ms. Yvette Daoud, Dutch Deputy Head of Mission; Mr. Alexander Fedulov, UNODC Iran Country Representative and high ranking officials from Drug Control Headquarters and Customs Administration
توضیح تصویر: H.E. Ambassador Mitsugu Saito, Japanese Ambassador; Ms. Yvette Daoud, Dutch Deputy Head of Mission; Mr. Alexander Fedulov, UNODC Iran Country Representative and high ranking officials from Drug Control Headquarters and Customs Administration

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم