گزارش

WHO holds workshop on basic emergency care in the Islamic Republic of Iran

۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

WHO
World Health Organization

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم