نشریه

State of World Population 2022

۰۴ آوریل ۲۰۲۲

منتشر شده از سوی

UNFPA
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2366

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم