گزارش

مبارزه با انگ و تبعیض ناشی از اچ‌آی‌وی با کمک بازی‌های آنلاین (برخط) در جمهوری اسلامی ایران

۱۶ ژوئن ۲۰۲۰

نوشته‌‌ٔ

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNAIDS
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم