نشریه

برنامه جهانی غذا در جمهوری اسلامی ایران

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

منتشر شده از سوی

WFP
نوع فایل: PDF
تعداد دانلودها : 259

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم