برنامه جهانی غذا در جمهوری اسلامی ایران

نخستین عملیات برنامه جهانی غذا (WFP) در ایران در هنگام وقوع زلزله مخرب بوئین زهرا در سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱) صورت گرفت. دفتر برنامه جهانی غذا در ایران در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) به منظور کمک به پناهجویان افغان و عراقی که به دلیل مناقشات و ناامنی از موطن خود گریخته بودند تأسیس شد. از آن زمان تا کنون، این سازمان پیوسته به ارائه کمک‌های غذایی به پناهندگان افغان و عراقی ساکن مهمان‌شهرهای واقع در سراسر کشور پرداخته است.

منتشر شده از سوی
WFP