نشریه

برنامه جهانی غذا در جمهوری اسلامی ایران

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

منتشر شده از سوی

WFP
File type: PDF
تعداد دانلودها : 2358

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم