نشریه

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۰

منتشر شده از سوی

FAO
File type: PDF
تعداد دانلودها : 1800

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم