سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

از سال ۱۹۵۳ میلادی که ایران به عضویت فائو در آمد، فائو همکاری طولانی مدتی با این کشورداشته است. همکاری میان طرفین با بازگشایی دفتر کشوری این سازمان در سال ۱۹۹۲ در جمهوری اسلامی ایران تقویت شد و در طی سال‌ها فائو کمک‌های فنی و سیاستی‌ خود را در زمینهٔ ارتقای توسعهٔ پایدار بخش کشاورزی و روستایی کشور ارائه کرده است.

منتشر شده از سوی
FAO