اطلاعیه مطبوعاتی

ارائه دستاوردهای حوزه سلامت درنشستی پیرامون نظام سلامت و سازمان های بین المللی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران

۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹

  • آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، دستاوردهای این دفتر در زمینه سلامت را برای اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران ارائه کرد. نشست «دستاورد های نظام سلامت و سازمان‌های بین المللی» توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شده بود.

۷ بهمن ۱۳۹۷ - آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، دستاوردهای این دفتر در زمینه سلامت را برای اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایران ارائه کرد. نشست «دستاورد های نظام سلامت و سازمان‌های بین المللی» توسط فرهنگستان علوم پزشکی ایران برگزار شده بود.

آقای فدولوف دستاوردهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران را در زمینه سلامت تحت عناوین پیشگیری از مصرف مواد، درمان اختلال مصرف مواد و بازتوانی، پیشگیری از اچ آی وی و درمان اچ آی وی برای افرادی که مواد مصرف می کنند و کسانی که در محیط های بسته به سر می برند ارائه کرد. وی همچنین مروری کلی بر این دستاوردها از جمله تهیه و تدوین راهنماهای مداخله، از جمله برنامه هایی که توسط همتایان ملی برای پیمایش و پیاده سازی در سطح کشور انجام شده است، داشت.

آقای فدولوف اظهار داشت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متعهد است جهان را مکانی امن‌تر از مواد مخدر و جرم گرداند و این دفتر همچنین متولی کنوانسیون های پنج گانه سازمان ملل متحد در خصوص مواد مخدر و جرایم است. وی افزود که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد و امسال بیستمین سالگرد تأسیسش را جشن می گیرد. ایشان اذعان داشتند که برنامه های مرتبط با سلامت از اجزای جدایی‌ناپذیر ومهم برنامه های کشوری این دفتر از ابتدای تأسیس آن در تهران وهمگام با رویکرد یکپارچه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بوده است.

این نشست مروری بر اهم دستاوردهای مشترک سازمان های بین المللی و همتایان ملی ایران در ۴۰ سال گذشته در کشور داشت. ارائه دهندگان دیگر در این نشست نمایندگان سازمان جهانی بهداشت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دبیرخانه برنامه مشترک سازمان ملل متحد در خصوص اچ‌آی‌وی و ایدز، برنامه عمران سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بودند.

UNODC LOGO

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

UNODC

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

آرمان‌های توسعه پایداری که با انجام این طرح به دنبال دست‌یابی به آن‌ها هستیم